Rețele virtuale private

Rețelele private virtuale – VPN (Virtual Private Networks) asigură o modalitate de stabilire a unor comunicații securizate prin intermediul unei rețele nesigure, cum ar fi Internet-ul. Cu ajutorul unei conexiuni VPN, cele două părți ale conexiunii pot comunica în condiții de siguranță similare unei rețele locale.

VPN

Rețelele VPN permit utilizatorilor să comunice într-un mod sigur și fiabil folosind Internet-ul. Avantajul unei rețele VPN este că se poate dezvolta astfel încât să se adapteze la noi utilizatori din locații diferite. Un alt avantaj este oferit de prețurile implicate în realizarea unei rețele private virtuale. Spre deosebire de liniile închiriate, în care costul crește proporțional cu distanțele implicate, în realizarea unei rețele VPN, distanțele dintre utilizatori nu contează. O rețea VPN permite unei rețele locale să se extindă, făcând posibilă siguranța datelor transmise.

Conexiunea VPN oferă următoarele funcționalități:

 • autentificare – calculatoarele implicate într-o comunicație își pot demonstra identitatea înainte de a accepta o conexiune prin utilizarea de parole sau alte procedee. Odată conexiunea instalată, comunicația se poate desfășura în ambele direcții prin intermediul conexiunii respective;
 • codificare – prin codificarea tuturor datelor trimise între cele două puncte ale rețelei publice, pachetele transmise, în cazul unei interceptări, nu pot fi citite. Procedeul este cunoscut sub numele de tunneling.

Există trei tipuri principale de rețele virtuale private:

 • rețele VPN cu acces la distanță: permit fiecărui utilizator să se conecteze în mod partajat la un server din Internet. Acest tip de rețea VPN permite unui utilizator din exterior să se conecteze la o rețea locală. Sistemele utilizatorilor folosesc o aplicație software client specială, aplicație ce le permite o legătură sigură cu rețeaua locală;
 • rețele VPN locație la locație: sunt folosite pentru a extinde o rețea locală în alte locații, astfel încât utilizatorii aflați la distanță să utilizeze aceleași servicii din rețea. Aceste tipuri de VPN sunt conectate în permanență;
 • rețele VPN extranet: permit conexiuni sigure cu utilizatorii, în scopul comerțului electronic. Rețelele VPN extranet sunt o extindere a rețelelor VPN intranet prin adăugarea unor sisteme firewall de protejare a rețelei interne.

Avantajele rețelelor private virtuale:

 • cheltuielile sunt reduse față de conexiunile dedicate de la distanțe mari;
 • utilizatorii au acces sigur la resursele rețelei, indiferent de locația geografică;
 • cerințele pentru lărgimea de bandă sunt mici pentru conectivitatea la rețea;
 • topologia rețelei fizice nu este schimbată;
 • flexibilitate în instalarea echipamentelor mobile de calcul și a celor de telecomunicații;
 • conexiune sigură între utilizatori.