Modelul de referință TCP/IP

Modelul de referinţă TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) reprezintă cel mai flexibil mod de transport disponibil şi permite computerelor din întreaga lume, rulând sisteme de operare complet diferite, să comunice între ele.

Modelul TCP/IP este un set de protocoale stabil, bine definit şi complet care asigură transferul pachetelor de date cu o rată foarte mică de eroare printr-o reţea neomogenă de calculatoare. TCP/IP este o suită de protocoale, dintre care cele mai importante sunt TCP şi IP. Modelul TCP/IP este structurat pe patru nivele.

1. Nivelul rețea
Este nivelul ce se ocupă de problemele pe care le întâmpina un pachet IP pentru a realiza o conexiune fizică. Include detalii ale tehnologiei LAN și WAN și toate atributele caracteristice nivelului fizic și legătură de date din modelul de referință OSI.

2. Nivelul Internet
Acest nivel își propune transmiterea pachetelor de la sursă din orice rețea a interconexiunii și sosirea lor la destinație, independent de calea urmată. Protocolul specific acestui nivel este Internet Protocol (IP). Determinarea căii optime se face la acest nivel .

3. Nivelul transport
Nivelul transport se ocupa de problemele legate de performanţele sistemului, controlul fluxului şi corectarea greşelilor. Unul din protocoalele sale Transmission Control Protocol (TCP), propune modalităţi flexibile de comunicare, cu flux de date excelent, cât mai puţine erori.
TCP este un protocol orientat pe conexiune. Propune dialogul dintre sursă şi destinaţie în timpul în care împachetează informaţia nivelului aplicaţie în unităţi numite segmente.

4. Nivelul aplicație
Realizatorii modelului TCP/IP au considerat că protocoalele nivelului cel mai de sus trebuie să includă detalii ale nivelului sesiune şi prezentare, aşa că au creat nivelul aplicaţie ce tratează protocoalele de nivel înalt, probleme de reprezentare, codificare şi control al dialogului. TCP/IP combină toate problemele aflate în legătură cu nivelul aplicaţie într-un singur nivel, asigurându-se că aceste date sunt corect împachetate pentru următorul nivel.