Modele de referință

Modelul de referință OSI (Open System Interconnection) a fost elaborat pentru a furniza producătorilor de echipamente de comunicaţie un set de standarde, a căror respectare asigura compatibilitatea şi intercompatibilitatea între diverse tehnologii furnizate de firme diferite. Acest model defineşte şapte nivele, împreuna cu standarde şi un set de protocoale pentru reţele. Este un model teoretic, construit pentru a schematiza comunicaţia într-o reţea de calculatoare şi pentru a explica traseul informaţie dintr-un capăt în altul al reţelei.

Modelul de referinţă TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) reprezintă cel mai flexibil mod de transport disponibil şi permite computerelor din întreaga lume, rulând sisteme de operare complet diferite, să comunice între ele. Standardul TCP/IP este folosit în acest moment pentru transmisiile de date din cea mai mare reţea existentă – Internetul. Modelul TCP/IP este structurat pe patru nivele.

Daca se face comparatia între modelul OSI si modelul TCP/IP, se observă că există asemanări și diferențe.

Asemănări între modelul OSI și modelul TCP/IP:

  • amândouă au nivele;
  • amandouă au nivelul aplicație, deși presupun servicii diferite;
  • au nivelurile transport și rețea comparabile;
  • tehnologia comutării pachetelor este prezentă la ambele.

Deosebiri între modelul OSI și modelul TCP/IP:

  • modelul TCP/IP combină problemele nivelurilor aplicație și sesiune în nivelul aplicație;
  • modelul TCP/IP combină nivelurile legătură de date și nivelul fizic al modelului OSI într-un singur nivel.